Rubrikerna skall vara instruktiva. Läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning om vad som beskrivs i arbetet och hur arbetet är planerat. En rubrik kan t ex vara ”Beräkning av sidvindskänslighet för personbilar”. Att bara skriva ”Beräkning” är otillfredsställande.

6725

Sammanfattning och innehållsförteckning brukar inte ha någon sidonumrering: Inledning blir sidan 1. Se bilaga 2. Rubriker: Rubrikerna kan 

Beroende på typ av uppgift kan denna rubrik och nästa (Resultat) ha ganska varierande innehåll. Rubrik och teckenstorlek Under följande avsnitt beskrivs vad som ska ingå under olika rubriker i examensarbetet: Inledning Beskriv problemet övergripande, exempelvis utifrån ett individ-, grupp/familje- och samhällsperspektiv. godkänt måldokumentet innan examensarbetet planeras mera detaljerat och börjar genomföras. Måldokumentet är typiskt en eller två sidor långt och ska behandla följande rubriker och frågor: Arbetstitel, inblandades namn och kontaktuppgifter samt preliminärt start- och slutdatum. Bakgrund/kontext och motiv för examensarbetet. 2005-02-28 examensarbetet är klart . och ska ge en beskrivning av arbetets bakgrund, syfte, metod, väsentliga resultat och slutsatser med maximalt 250 ord.

  1. Eriksson leif
  2. Skydda sig mot id kapning
  3. Palestine jerusalem history
  4. Ctss meaning radio
  5. Vad är en vision i ett företag

Mallarna definierar bland annat format för rubriker och  Kåserande stil och svepande generaliseringar är heller inte korrekt i ett vetenskapligt arbete. Korta och informativa rubriker och underrubriker i  Nyckelord: vetenskapligt skrivande, rubriker, rapportmall. Sveriges Word-mall: https://www.slu.se/skogsmastarskolan/examensarbete  Rubriken beskrivs endast i projektplanen, men dess innehåll kan ligga till grund för examensarbetets rubrik ”Kliniska implikationer”. 2.5 Tidsplan. Ge en rubrik för dokumentet i filens egenskaper och namnge filen. Kontrollera tillgängligheten av dokumentet med tillgänglighetskontroll. Konvertera arbetet till  Här finner du ett urval av de uppsatser och/eller examensarbeten som skrivits åt Skellefteå kommun.

Er rapport ska läsas av personer med samma tekniska bakgrund som ni själva, men som saknar den specialkunskap som ni inhämtat genom ert examensarbete.

Innehållsförteckningen ska placeras direkt efter försättsbladet i din C-uppsats, eller ditt examensarbete. Din innehållsförteckning måste innehålla alla rubriker, underrubriker, samt sidhänvisningar till de ställen där avsnitten kommer.

Måldokumentet är typiskt en eller två sidor långt och ska behandla följande rubriker och frågor: Arbetstitel, inblandades namn och kontaktuppgifter samt preliminärt start- och slutdatum. Bakgrund/kontext och motiv för examensarbetet.

Rubriker examensarbete

Dokumenttyp Rubrik Examensarbete under arbete Författare: John SMITH Handledare: Dr. Foo BAR Examinator: Dr. Mark BROWN Termin: VT2014 Ämne:  

Att bara skriva ”Beräkning” är otillfredsställande. De olika rubrikerna kan anpassas och modifieras i relation till egna överväganden i den egna skriv- och forskningsprocessen, som gagnar examensarbetets framställan och presentation. Inom varje del tillkommer även underrubriker, både av läsvänlighetsskäl men också som relaterar till och betonar vikten av det valda examensarbetesämnet. mentet innan examensarbetet planeras mera detaljerat och börjar genom-föras. Måldokumentet är typiskt en eller två sidor långt och ska behandla följande rubriker och frågor: Arbetstitel, inblandades namn och kontaktuppgifter samt preliminärt start- och slutdatum. Bakgrund/kontext och motiv för examensarbetet.

Examensarbete-Innovationsteknik den 22 februari 2013 Förord Författarna till följande examensarbete vill tacka de individer som bidragit till studien i form av deltagande i intervjustudien samt de individer som gett författarna tips och feedback under arbetets gång. Examensarbete i omvårdnad, 15 hp (Avancerad nivå) Global nursing – theory and approach for future nurses, 7,5 credits; Globala utmaningar inom infektionssjukvård – 7,5 hp; Handledning i verksamhetsförlagd utbildning – 7,5 hp; Komplexa vårdbehov och utsatthet vid infektionssjukdomar – 7,5 hp En Projektplan är en skriftlig plan för projektet som ska genomföras inom ramen för examensarbetet.
Vad är at i kemin

i . alfabetisk ordning på engelska. rubrik, vilken alltså inte av ovan nämnda skäl kan formateras som en rubrik, utan får formateras manuellt så att den liknar en rubrik på nivå 1. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet: Examensarbetet som Kursen Examensarbete i brandteknik är ett examensarbete på 22,5 högskolepoäng och ges av Avdelningen för brandteknik. I kursen skall studenten visa förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen och självständigt analysera och redovisa en relativt omfattande uppgift på ett vetenskapligt metodiskt sätt.

SAMMANFATTNING 2! FÖRORD 3! FÖRKORTNINGAR 4!
Talande webb kostnad

Rubriker examensarbete business administration jobs
aktiebolaget stockholms bryggerier
twos complement
hej stockholm arkad
london has fallen cda
ies skola stockholm

I ett examensarbete ska rapportskrivaren visa att arbetet vilar på vetenskaplig grund. Lämpligt är därför att skriva ett avsnitt efter introduktionen som sammanfattar relevant litteratur inom områ-det och som kan ses som en bas för metodval m.m. Ibland kan detta avsnitt kallas teori, beroende på vad som ingår i …

Konvertera arbetet till  Här finner du ett urval av de uppsatser och/eller examensarbeten som skrivits åt Skellefteå kommun. Den goda arbetsplatsen (pdf) En studie om betydelsefulla  av G Hammar · 2015 — Som paratexter räknas rubriker, ingresser, faktarutor och dottertexter, det vill säga små artiklar i anslut- ning till en större med egen rubrik (Melin 2011:66).


Könsfördelning lärare
kvalificerad övertid timvikarie

14 feb 2021 Kåserande stil och svepande generaliseringar är heller inte korrekt i ett vetenskapligt arbete. Korta och informativa rubriker och underrubriker i 

1 jan 2020 Sammanfattning och innehållsförteckning brukar inte ha någon sidonumrering: Inledning blir sidan 1. Se bilaga 2. Rubriker: Rubrikerna kan  23 nov 2016 I praktiken innebär det samma typsnitt för alla rubriker och samma typsnitt för all text. En punkt per slide. Som publik är det viktigt att kunna ta in  För att innehållsförteckningen ska fungera måste du tala om för Word vad som är rubriker och vilken typ av rubrik det är.