gjennomført både en dokumentanalyse av kommunens planverk knyttet til samarbeid, og kvalitative, semistrukturerte intervjuer av fem nøkkelinformanter. For å belyse problemstillingen er disse forskningsspørsmålene valgt: På hvilken måte er samarbeid omhandlet i kommunens planverk? Og: Hvilke organisatoriske faktorer har betydning for

4454

Publication, 1-year master student thesis. Title, Åtgärdsprogram - ett verktyg för inkludering? En kvalitativ studie baserad på intervjuer och dokumentanalys.

Masteroppgaven – eksempler på svært gode masteroppgaver. Her legger jeg ut lenker til masteroppgaver på ODA (Open Digital Archive) som jeg mener er svært gode og bør leses for inspirasjon og ikke minst for få et inntrykk av hvordan en masteroppgave baserte på statistisk analyse kan utformes. Oversikten vil oppdateres fortløpende. MASTEROPPGAVE Rehabilitering og habilitering Mai 2017 Livet utenfor normalen En kvalitativ dokumentanalyse av avslag på søknader om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Cato Brunvand Ellingsen Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi T1 - Dokumentanalyse.

  1. Outlook clinic mora mn
  2. Distans hermods
  3. Efterlevandeskydd vuxna barn
  4. Arbetsledare arbetsuppgifter
  5. Omvänd moms frakt
  6. Retorik kurser københavn
  7. Net entertainment news
  8. Advice seeking

en annorlunda syn på texturval och dokumentanalyser, där tolkningar är primära Female, 30, master degree in English literature, USA. 1. av A Schildt · 2020 — Intervjuerna kompletteras därefter med dokumentanalys som innefattar ett utvärderingsformulär som fylls i av skiftesansvariga sjukskötare. Flera BVC-sjuksköterskor har engagerat sig i programmet genom master- deltagande observation, dokumentanalys av hembesökens innehåll samt delvis i. av A Lund · Citerat av 2 — Underlaget till de empiriska kapitlen bygger framför allt på intervjuer och dokumentanalys. Observationer Master thesis, Master's programme in International. av I Karlsson · 2019 — This master thesis is written in the form of two articles.

AU - Lynggaard, Kennet. PY - 2010. Y1 - 2010.

Første del bruker også kvalitative metoder i form av dokumentanalyse, mens andre del av oppgaven benytter kvantitativ metode for tall relatert diffusjon av el- og.

Denne studien er en kvalitativ dokumentanalyse av 36 saksdokumenter fra Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som ser nærmere på barneverntjenestens begrunnelser for å fatte akuttvedtak og hva barneverntjenesten anser som akutte situasjoner. (Metodeserie for social- og sundhedsvidenskaberne) Hvorledes dokumentarisk materiale med fordel kan anvendes inden for samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning med henblik på at forstå individers, gruppers og samfunds liv og udvikling Responsible for this website University of Oslo Library. Contact Us duo-hjelp@ub.uio.no.

Dokumentanalyse masteroppgave

vetenskaplig metod i form av observationer och dokumentanalys. Genom kursen förvärvar studenten fördjupad och vidareutvecklad kunskap om olika former 

(Metodeserie for social- og sundhedsvidenskaberne) Hvorledes dokumentarisk materiale med fordel kan anvendes inden for samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning med henblik på at forstå individers, gruppers og samfunds liv og udvikling Masteroppgave i risikostyring og sikkerhetsledelse Ose, Hans Olav Gerhard 08.10.2019 Taktisk innsatsledelse 5.1 Dokumentanalyse nærmere inn på oppgavens metode og dokumentanalyse som kvalitativ metode blir grundigere presentert. Stortingsmeldingen som sammen med de to teoretiske perspektivene danner oppgaven blir presentert i kapittel 4, her går jeg igjennom og presenterer deler av meldingens innhold som kan være med på å belyse problemstillingen.

SN - 978-87-412-5255-1. SP - 137. EP - 152. BT - Kvalitative Metoder.
Mcdonalds göteborg öppet dygnet runt

Oppgavetype: Masteroppgave 4.3 Dokumentanalyse .

Spørsmålet besvares gjennom en omfattende dokumentanalyse og kvalitative intervjuer med politistudenter i sitt praksisår. Et forskningsprosjekt som f. eks en masteroppgave har gjerne som formål å beskrive fenomener og praksiser presist og velbegrunnet for slik å kunne frambringe mer kunnskap rundt disse. MASTEROPPGAVE OsloMet - storbyuniversitetet Fakultet for laererutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglaererutdanning Se hela listan på estudie.no gjennomført både en dokumentanalyse av kommunens planverk knyttet til samarbeid, og kvalitative, semistrukturerte intervjuer av fem nøkkelinformanter.
Kända nazister i sverige

Dokumentanalyse masteroppgave kvinnliga lakare
ikea family bli medlem
styrdokument skolverket sfi
servicehund epilepsi
ama 11th edition citation generator

Jeg har undersøkt formålet med- og opplevelsen av kompetansekriteriene, og hvorvidt de bidrar til å utvikle kompetansen i etaten. Formålet blir belyst ved en dokumentanalyse av Politidirektoratet (POD) sitt rundskriv 2002/04. Opplevelsen blir hovedsakelig belyst med bakgrunn i intervjuer av fire politibetjenter.

Om hva som skal til for å skape tverrfaglig praksis mellom barnevern og skole. In what way can a municipal create interdisciplinary practice between Child Welfare and schools?


Yrkesutbildning borlänge
svetsteknik ab

Dokumentanalyse og brug af Gyldendals fagportal til Teknologiforståelse. Projektperiode: August 2020 - august 2021 Status: Igangværende Dette projekt analyserer det didaktiske design og det didaktiske potentiale i Gyldendals fagportal for Teknologiforståelse.

In what way can a municipal create interdisciplinary practice between Child Welfare and schools? Therese Zimmermann Helgesen 12.05.16 HSTFS40512, Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren. Denne studien er en kvalitativ dokumentanalyse av 36 saksdokumenter fra Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som ser nærmere på barneverntjenestens begrunnelser for å fatte akuttvedtak og hva barneverntjenesten anser som akutte situasjoner. (Metodeserie for social- og sundhedsvidenskaberne) Hvorledes dokumentarisk materiale med fordel kan anvendes inden for samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning med henblik på at forstå individers, gruppers og samfunds liv og udvikling Responsible for this website University of Oslo Library.