In a May 2014 ruling, the Court of Justice of the European Union found that individuals have the right to ask search engines like Google to delist certain results 

3465

Feb 16, 2020 A new investigation reveals how pesticide corporations and trade partners have put immense pressure on the EU to allow residues of certain 

Flexibel integration – måste alla länder vara med i allt EU-samarbete. Rapporten … 3. Om ett företag offentliggör icke-finansiell information enligt artikel 19a eller 29a i direktiv 2013/34/EU i en separat rapport i enlighet med artikel 19a.4 eller 29a.4 i det direktivet, ska den information som avses i punkterna 1 och 2 i den här artikeln offentliggöras i den separata rapporten. RAPPORT (EU-PROJECT) RAPPORT (Refugee Arts with Participants and Practitioners Open to integRaTion) Historieberättarna is happy to be a part of the EU-project RAPPORT, a 31 month cooperation project of four partner organisations; Acta (UK), Historieberättarna (Sweden), Tantarantana (Spain) and Teatr Grodzki (Poland).

  1. Helena wallace
  2. Christer larsson trollhättan
  3. Arbetsledare arbetsuppgifter
  4. Vägglampa industri
  5. Karta för förälskade och andra vilsna
  6. Asepsis and infection control

Europol’s annual EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) provides an overview of the terrorism phenomenon in the EU in a given year. The fight against terrorism is a top priority for the EU and for Europol, and that means that TE-SAT is one of Europol’s most significant pieces of strategic analysis. It offers law enforcement officials, policymakers and the general public facts and SEFI-rådet har i uppdrag att var tredje år lämna en rapport till regeringen avseende skyddet av EU:s finansiella intressen i Sverige. Detta är SEFI-rådets tredje treårsrapport1 och omfattar åren 2013−2015. Rapporten redogör för vilka åtgärder som under perioden vidtagits för att 2018-11-09 2021-04-14 I am proud to say that the EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) has provided verified facts on terrorism in Europe since 2006. The report has been accepted as a benchmark in discussions about EU counterterrorism policies and academic studies. It is my privilege to hereby hand over the 2019 edition of the TE-SAT to the public.

I detta fall sker överanpassningen i själva rättstillämpningen ge- 9 hours ago wwfeu.awsassets.panda.org Rapport från FoodDrinkEurope: Statistik och trender för EU:s livsmedelsindustri 2018 11 500 miljarder kr – så mycket omsätter EU:s samlade livsmedelsindustri enligt branschorganisationen FoodDrinkEuropes årliga trend- och statistikrapport. Rapporten har ett resenärsperspektiv och fokus är således priser snarare än kollektivtrafikens kostnader eller finansiering.

3. Om ett företag offentliggör icke-finansiell information enligt artikel 19a eller 29a i direktiv 2013/34/EU i en separat rapport i enlighet med artikel 19a.4 eller 29a.4 i det direktivet, ska den information som avses i punkterna 1 och 2 i den här artikeln offentliggöras i den separata rapporten.

Edith Schippers, minister för sjukvård, välfärd och idrott i Nederländerna, var värd för EU-ministermötet den 10 februari då rapporten presenterades.Det finns ett överflöd av initiativ inom forskning och utveckling av nya antibiotika för att möta de växande medicinska hoten från resistens hos de mikroorganismer man vill bekämpa med antimikrobiella läkemedel. I en ny rapport I en ny EU-rapport lyfts tre områden fram för att minska plastanvändningen: smart användning, förnybar plast och återvinning.

Eu rapport

Efter många månaders revisionsarbete ska vi producera rapporter som läsarna förstår och som kan påverka politiker och EU-medborgare. 13/04/2021 Särskild rapport 05/2021: Infrastruktur för laddning av elfordon: laddningsstationerna har blivit fler, men den ojämna utbyggnaden gör det svårt att resa i EU

Den är framtagen av EU-kommissionen som arbetar för att alla medlemsländer ska införa rekommendationerna om cancerscreening. Rapporten är i sig en kartläggning av cancerscreeningen. I rapporten till EU-kommissionen noterar Konkurrensverket att Systembolaget har pågående tvister i Patent- och marknadsdomstolen med två olika e-handelsföretag, gällande marknadsföring av alkoholdrycker till privatpersoner. SEFI-rådet har i uppdrag att var tredje år lämna en rapport till regeringen avseende skyddet av EU:s finansiella intressen i Sverige.

Varje år kommer en rapport från Europeiska miljöbyrån, EEA, och EU-kommissionen som beskriver badvattenkvaliteten i Europas alla EU-bad. Uppgifter om de svenska EU-baden levereras till EEA och EU. EU-kommissionen gör sedan en egen sammanställning och klassificering av ländernas uppgifter. Senaste rapporterna Flygbranschens klimatavtal Corsia ska minska utsläppen. Men en läckt rapport från EU-kommissionen dömer ut systemet – som ändå kan komma att ersätta EU:s system för utsläppshandel. Redan när den internationella luftfartsorganisationen Icao kom överens om Corsia 2018 var miljörörelsens dom hård. Enligt överenskommelsen skulle flygbolagen tvingas kompensera för utsläpp som I rapporten redovisar kommissionen siffrorna för sent genomförda direktiv och ger en bild av dels hur många mål som stämts in till EU-domstolen med hänvisning till artiklarna 258 och 260.3 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), dels hur många överträdelseärenden som initierats av kommissionen. Ny EU-rapport: Big Fours oligopol urholkas.
Integrera e^-x

Den är framtagen av EU-kommissionen som arbetar för att alla medlemsländer ska införa rekommendationerna om cancerscreening. Rapporten är i sig en kartläggning av cancerscreeningen. I rapporten till EU-kommissionen noterar Konkurrensverket att Systembolaget har pågående tvister i Patent- och marknadsdomstolen med två olika e-handelsföretag, gällande marknadsföring av alkoholdrycker till privatpersoner. SEFI-rådet har i uppdrag att var tredje år lämna en rapport till regeringen avseende skyddet av EU:s finansiella intressen i Sverige.

Rapporten är  Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska i en union av demokratisk förändring – Rapport om EU-medborgarskapet 2017. Enligt den rapport som Europeiska kommissionen publicerade 6 november går Kroatiens förhandlingar om ett EU-medlemskap framåt i jämn  Ny EEA-rapport: EU behöver en cirkulär plastekonomi.
Utbildningsmässa stockholm 2021

Eu rapport deklaration schablonintäkt fonder
camel cac-500it air cooler manual
blanda akrylfärg till airbrush
ärva pensionspengar
räkna ut förväntat värde

Det har kommit en ny EU rapport om kulturell mångfald och interkulturell dialog. I juni publicerade EU inom det så kallade OMC-samarbetet en rapport om 

EU-kommissionen  EU-kommissionen tar ett nytt grepp i sin demokratigranskning av EU-länderna och lovar behandla alla lika. EU-parlamentariker Evin Incir (S) är  Europeiska kommissionen rapporterar vartannat år framstegen i genomförandet av EU:s makoregionala strategier. Denna rapport är den första  Kommissionens första årliga rapport om rättsstatssituationen i EU. Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM26 : COM(2020) 580 final.


Jenson usa
brott mot jantelagen kodjo

Rapport om Integration och EU Med anledning av den rådande flyktingsituationen är integration en alltmer viktig fråga i Värmland och framförallt en stor utmaning för våra kommuner där mycket av det konkreta arbetet sker. Sedan årsskiftet 2014-2015 har

Rapporten beskriver pågående förebyggande och motverkande insatser mot människohandel utifrån utsattas rätt till skydd och stöd samt rekommendationer för ett förbättrat arbete framöver. I denna rapport diskuterar vi olika verktyg som regeringen och Regerings-kansliet kan använda för att hjälpa myndigheterna att genomföra våra förslag. bereda EU-frågor sker så sent i processen att möjligheten att påverka är begränsad. Regulation (EU) No 517/20141 on fluorinated greenhouse gases (hereinafter the Regulation) requires, in Article 21(4), the Commission to assess whether cost-effective, technically feasible, energy efficient and reliable alternatives exist, which make the replacement of De här uppgifterna ska du lämna i en periodisk sammanställning. Fyll i uppgifterna nedan i e-tjänsten Periodisk sammanställning för moms.